De historie van een groeiende broederij

Het was 1952 toen Walter Destrooper, als zoon van een industriële koekjesfabrikant met zijn kersverse echtgenote verhuisde vanuit West-Vlaanderen naar Kalmthout waar broeierij “Kempenland” zich bevond. Deze broeierij (toenmalige capaciteit 8.500 broedeieren per 3 weken) met annex een kippenkwekerij werd door de vraag naar geselecteerde rassen vlug te klein en werd steeds verder uitgebreid. In 1973 werd broeierij De Kroon in Merksplas overgenomen en is Marc Destrooper in het bedrijf gekomen. Ook de broers Carl en Jan konden aan de passie niet weerstaan en hebben hun intrede gedaan in 1985.

Kippen en eieren is een rode draad doorheen de familie Pyfferoen. Eind de jaren 1800 was Adolf Pyfferoen reeds eierhandelaar in Hertsberge. Nadien is dit verdergezet door zijn zoon Louis. De broedactiviteit is er kort na de 2° wereldoorlog bijgekomen door de zonen van Louis, namelijk Willy en Adolf. Tot op vandaag zijn Hans, zoon van Willy en Louis zoon van Adolf nog steeds actief in de legkippensector.

In 1950 startte Jef Moonen met een mengvoederbedrijf en een broeierij in het centrum van Poppel. Zijn zoon Stan nam het mengvoederbedrijf over terwijl zijn andere zoon Frans in 1954 de broeierijactiviteit verder zette. Broeierij Moonen specialiseerde zich in het broeden van zowel legkippen als slachtkippen. Dirk Moonen, zoon van Frans Moonen, werd ook door de pluimveemicrobe gebeten en trad in 1980 in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Dirk is momenteel nog steeds zaakvoerder.

De historie van een groeiende broederij
De historie van een groeiende broederij
De historie van een groeiende broederij