mmmEggies

Eenmaal uit het ei is onze missie om met girlpower een actieve, open eerlijke bijdrage te leveren aan het imago van het Nederlandse ei als gezond product en het imago van de Nederlandse voedselproducent.
Onze visie is dat het ei voeding is van hoge waarde, die bijdraagt aan een gezond leven van mensen en op verantwoorde wijze geproduceerd wordt.
De gehanteerde strategie is om met girlpower – in samenwerking met Blij met een Ei en andere partijen – actief, open en transparant te communiceren over het Nederlandse ei en de Nederlandse legpluimveehouderij.

mmmEggies